Festival: The Power of Healing and Healing Sound i Liuramae fra 11. til 15. august i Borja (Zaragoza)

  • 2010

FESTIVAL: KRAFTEN AV MYSTISK OG KURATIV LYD I LIURAMAE. FRA 11 TIL

15. AUGUST I BORJA (ZARAGOZA)

En sameksistens rundt meditasjon og lydene fra alle tradisjoner

Åndelige musikere, terapeuter, leger og healere. En seremoni for

planetarisk helbredelse. Individuelt og kollektivt Vi hever vibrasjonen og utvider

bevissthet i en festlig atmosfære, vi feirer evolusjonen ved å forene vår

Du energier. http://festivalsonidomistico.blogspot.com/

Neste Artikkel