Meditasjon - Forbindelse med MOTOR MARY OG DETS 12 STJERNER

  • 2013

MARIA: 24. mars 2012

Jeg er MARIA, dronning av himmel og jord. Kjære barn, la oss leve et øyeblikk av nåde og skjønnhet.

... Jeg deler gave av nåde ...

Jeg kommer til deg og i deg, uten en avtale som jeg hadde sagt. Jeg kommer på denne dagen for å trøste deg i det du lever eller vil leve. Noen av dere er allerede installert i denne Blue Mantle of Grace, eller lever symptomene som kunngjør det, og dere som ikke lever for øyeblikket, vet at alt det denne perioden ber deg om er å svare. Jeg har kalt noen av dere om natten ved navn. Da kan selvfølgelig hjernen din tro at dette er en illusjon, hjernen din kan fortelle deg at det ikke er jeg som har snakket til deg. Alle betingelser er oppfylt i dag for å leve det som er kunngjort siden uminnelige tider. Og du vet det fordi det er noe i deg som du bare kan vite. Selv om din grunn eller ditt liv driver dem bort, kan de ikke flytte bort siden vi er der, komme nærmere og nærmere, mer og mer i deg. I disse privilegerte øyeblikkene, som er dine (det kan være i løpet av drømmen din, fordi det er lettere, at det er i øyeblikkene dine hvor du er med deg selv, i dine innstillinger, i dine bønner), vet du. De vet hvorfor de er sikre, selv uten å gå gjennom en klar og direkte oppfatning. Det er noe i deg som vet. Det er en visshet i deg. Så, selvfølgelig, alt som personen gjør, alt som gjør dine forpliktelser overfor denne verden, vakter noen ganger over denne sannheten. Den blå mantelen av nåden (som står på ryggen) får det som er der for å bli født i deg, eller rettere sagt dukker opp igjen. Lyset og kallet om å leve det de er, blir laget for hver enkelt av dere på en stadig mer presserende måte, om nettene, i dagene, i øyeblikk eller permanent. Det jeg vil fortelle deg, er at de ikke drømmer. Uansett hvilken form du kan ta, for deg Kallet til “ja” (det er i form av en drøm, reise, at dette er livets bølge som renner gjennom deg, at dette fortsatt er dette avhøret og disse tvilene om de kan dukke opp i deg), alt det som er en invitasjon til å være. Lyset kaller deg, men Livets bølge kaller deg, enda mer, til å etablere deg selv, å være fast i din evighet.

Selvfølgelig er det mange stemmer som snakker til dem: fornuftens stemme, logikkens stemme og så stemmen som er min, og det er også din stemme. Hun som ikke bare adlyder fornuft og logikk, men som virkelig inviterer dem til å gifte seg. Ikke for å avvise hva de gjør i denne verden. Selv om noen av dere (jeg er klar over) kan leve dette kallet av lys som en vanskeligheter med å opprettholde visse aktiviteter, er dette forbigående. Nåden vil prøve i livet ditt alt som er nødvendig for å fullføre det du må fullføre. Lysets kall er ikke for annet enn å leve det. Samtalen som er laget dag er ennå ikke min kunngjøring for hele menneskeheten, men din samtale, i deg. Hvis du lever Wave of Grace, så vær sikker på at jeg vil ringe deg eller at jeg har ringt deg. Hvis du føler førstegrøt, vet også at jeg kommer til å ringe deg. Vi, Stjerner, kommer nærmere og nærmere din dimensjon. Vår bevissthet kommer til å berøre dem. Det absolutte er resultatet av vårt møte, som gir dem til å leve, utover møtet, det som heter dette absolutte, alt dette. Øyeblikket hvor de kan si: "Jeg og min far er ett", og det vil ikke være mer avstand. Så for deg, ja, vil alt bli oppfylt, selv om denne verden er at den kan gi motstand, vanskeligheter og frykt. Men du, hvis du går utover frykt, vanskeligheter, uten å gi opp, vil du oppdage flere og flere områder der du faktisk er Skjønnhet, hvor faktisk om nettene dine som i dine dager, Blue Mantle of Grace, the Wave of Grace, de går gjennom dem og gir dem denne fylden, og gir dem denne vissheten. Selvfølgelig er det flere stier i deg. Og selvfølgelig kan du spørre deg selv hvilken vei du skal gå: den som holder deg i motstanden, vanskene eller den som gir deg frigjøringen. En av disse stiene inviterer deg til ekteskapet ditt, den andre flytter deg bort og du vet det perfekt (selv om du ikke har makt til å si ordene). Intimt vet de det fordi det er øyeblikk der alt virker enkelt, der alt virker så opplagt. Og så kan øyeblikkene, der omvendt, virke fraværende fra denne mengden. Alt dette, mens alt definitivt ikke er installert i deg. Som kjent, som sagt, Marial Channel (dette Antakharana, dette himmelske tauet) finner sted. Faktisk er det en bro mellom solen og jorden, mellom de forskjellige isolasjonslagene, noe som gir dem et nytt pust på denne kroppen. At du kaller det energi, vibrasjon, bevissthet, er det samme. Valører er fortsatt kirkesamfunn. Så, selvfølgelig, på det mentale nivået, er det mulig å skille det som er av ordenen av energi, du vet, fra Åndens rekkefølge, fra Bølgenes rekkefølge.

I alle fall, for å forberede perioden som åpnes, vil jeg invitere deg i dag, for å la deg jobbe i deg. Det er ingen annen måte å si si . De kan ikke følge med på livets bølge, uansett grunn. De kan ikke følge med, uansett grunn, Grace. Fordi det er din natur. Selvfølgelig, så lenge de ikke nøler, så lenge de ikke lever det, selv om det er disse førstegrøtene, er det ekstremt vanskelig å oppfatte, å forstå, forstå, prøve å ville. Husk at det ikke er noen dom som skal gis, har de eldste fortalt deg. Men fremfor alt, utover det, ikke døm på noe tidspunkt. Vær fornøyd med å være til stede og tydelig i det som utvikler seg, da du ikke kan bidra mer enn din tilstedeværelse til det som er utviklet, og din Luciditet. Da blir klarhet og presisjon gjort. Du vil se utover alt utseende. Du vil føle deg utenfor alt å virke. Det vil være lettere for dem å trenge gjennom denne helligdommen: den for din evighet. Livets bølge som reiser gjennom deg og som reiser seg i deg, oversettes til noen ganger viktige modifikasjoner av bevisstheten og noen ganger ubevisste. Det absolutte er der. Du er denne skjønnheten, denne kjærligheten. Selvfølgelig er denne verden fortsatt hva den er, med sin egen frykt, med sine egne ting som er etablert, til tross for de himmelske bryllupene. Men hvis du ser utover det som er gitt deg å se, i dag, hvis du har en visjon om hva som er oppnådd, som vi alle har gjort sammen i noen år, kan jeg ikke Gi aldri den minste tvil eller den minste utfordring eller hva den er. De eldste, som englene, har snakket til deg om blikket ditt, om stedet der det er plassert. Basert på dette kan selvfølgelig den samme tingen leves på mange måter. Noen ganger kan livet gi deg noe som virker vanskelig, som virker veldig vanskelig, men husk at selv den virkelig vanskelige tingen ikke er, kort sagt, den første bølgen av Wave of Life . Selv om det virker rart, selv om det virker veldig fjernt, er de ikke der også mer enn illusjoner. Livets bølge kaller dere alle uten unntak på Jorden. Alt som motstår, i deg og utenfor deg, vil nekte, fortsatt og alltid, og føre til at menneskeheten ikke ser før i det øyeblikket hvor de ikke vil være i stand til å unngå å se. De har en uvurderlig mulighet til å ha muligheten til å leve det på forhånd. I dag blir de ganske enkelt bedt om å ønske velkommen, som noen eldste har sagt, i den største av ydmykhet, med størst mulig enkelhet. I dag, som andre eldste har sagt, prøv å komme vekk fra alt som er kjent for deg, uten at du derfor gir opp å gjøre det Livet, dette livet, ber deg om å gjøre. Og på den annen side, jo mer de nærmer seg Grace (selv om det er spesielle øyeblikk), på det meste gir det dem ressursene til å gjøre det de må gjøre og vokse i denne ekstasen.

Stjernene har forberedt dem i lang tid, og beskriver deres livsførsel, gjennom enhet, gjennom småhet, gjennom denne spenningen. Mot forlatelse. De har vist deg på noen måte, at det var en mulig, og at dette mulige ikke kunne skrives inn i noen andre diskurser enn i erfaring, som det er blitt sagt, det er du som de lever det og ingen andre. De kan ikke prøve å forstå en opplevelse som blir levd, de kan ikke sette ord på det. Erfaringen kaller dem å leve det. Etter denne samtalen vil jeg selvfølgelig alltid komme til bevissthet: hvem ringte meg? I noen av opplevelsene dine må du huske at formålet ikke er opplevelsen, men det absolutte, slik at du ganske enkelt overvinner opplevelsesstadiet for å etablere deg i denne skjønnheten. Vi bruker dette ordet, ikke i estetisk forstand, fordi når du lever livets bølge, når du er installert i nåde, når du har krysset frykten for frykt (fordi det er bølgen av livet som går gjennom deg), da, effektivt, alt Det er skjønnhet Ingen stygghet kan komme til å endre Beauty. De er installert i essensen din, i din natur og der, det er ikke behov for tale, det er ikke behov for noe annet enn å være, i varighet, denne ekstasen som går gjennom dem, denne tilstanden av usigelig union og en usigelig frihet, totalt, med alt sammen, med hver og en av dine brødre og søstre. Det er ingen fiender: De vil til slutt fange at den eneste fienden er dere som står opp mot dere selv, at alt ikke er annet enn spill, at alt ikke er annet enn elementene som er blitt presentert i det dere måtte leve: dere De vet at de ikke er det.

Wave of Grace gir deg å leve ekstase, og gi deg til å leve det som er langt utenfor vanlig glede, langt utenfor gleden ved å være mor eller sønn i en mors armer. Hun gjenoppretter dere, deres autentisitet, deres enhet og utover dette absolutte. Når de nærmer seg dette, innser de at selv spørsmålene som kan eksistere blir feid vekk. Fra det øyeblikket de ikke får vekt, fra det øyeblikket de ikke får noe kreditt, vil alle spørsmålene forsvinne. De kan da gjøre det de skal gjøre og ikke gjøre noe. Lyset er der. Nåden er der. Hun er der for å fylle opp slik at det aldri er mangler, skyggeområder, spørsmål, tvil og frykt. Alt det, i begynnelsen av april, vil de se det ti ganger i deg. De vil delta på din oppstandelse, hvis dette ikke allerede er gjort. Jeg vil også fortelle deg at i løpet av denne perioden er det nødvendig å si "ja". Total forlatelse er den eneste betingelsen for å leve det de vil leve. Så, selvfølgelig, permanent, det som er begrenset, vil fortelle deg at det er nødvendig å være redd, det kommer til å fortelle deg at det er nødvendig å være oppmerksom, at det er nødvendig å nekte, enn å forhandle. Men livets bølge er ikke omsettelig. Det er ikke delbart, det reagerer ikke på noen logikk, eller på noen grunn som hører til denne verden, og derfor er det sant for de som allerede lever den. Hvis de var i stand til å høre på hva disse vitnene forteller dem (langt utenfor personen), hvis de har øret til å høre hva de blir fortalt (uten å bruke noe filter, ingen korreksjon, bare være til stede), så vil Wave of Life Det vil kjøres øyeblikkelig. Men selv om dette for øyeblikket virker veldig fjernt, blir det ikke noe med skylden. Selv om du ikke har hørt meg (som er tilfellet for de fleste av dere), ikke bekymre deg.

I dag, sier jeg også, ikke se etter noen dato, for dette skjer nå. Fra det øyeblikket de lever det som skal leve, i øyeblikket av nåtiden, uten å lete etter noe videre. Nådens bølge blir levd. Fra det øyeblikket de ikke lenger er i projeksjon av noe, eller en bedre fremtid, eller en slutt på en verden. Bare vær der. Bare som eldste fortalte dem, forbli rolig, i fred, uten dom. Hvis de godtar det (og jeg foreslår dem som et spill som ikke er et), vil de ikke ha noen problemer, ingen bekymring. La livets bølge fungere slik du har latt lyset virke. Hun er selvfølgelig transformerende og aktiviserende. Hun inviterer deg til din evighet. Hun inviterer deg til denne totale sannheten, som egoet og personen vil motstå, for for dem er dette umulig. Du er som sagt Livet. Du er denne sannheten. Du er, jeg mener, denne prakt. Jeg er det som kalles din mor, moren til dette kjødet der du har reist denne verdenen. Utover dette kjødet, er de også dette Absolutte. Den eneste grunnen til min tilstedeværelse, den eneste grunnen til tilstedeværelsen av stjernene, de eldste, erkeenglene og hele Intergalactic Confederation, er å delta på fødselen din. Å delta, som en stille, hørbar og synlig tilstedeværelse på kort tid. Som det har blitt sagt, kan vi ikke gjøre veien dit sted fordi det absolutt ikke er veien. Tvert imot, det er bare du som kan si "ja" til din egen evighet.

Noen av dere blir reist samtidig av Wave of Life og av nedstammingen av Vibral Light. For deg, vær ydmyk, bare snakk om det du lever, uten å tolke, uten å projisere, uten å forestille deg noe. Hvil så trofast som mulig overfor det som utvikler seg. Hvis de hviler tro mot det som utvikler seg, uten å modifisere eller endre noe, vil dette på noen måte bli mer håndgripelig, stadig mer håndgripelig og vil bli pålagt som det eneste beviset, som den eneste sannheten. De kan ikke bli med fordi de er denne livets bølge. I det øyeblikket vil du ikke være ufølsom, men ugjennomtrengelig for uorden i denne verden fordi det du vil leve er at du ikke er bekymret for kunngjøringer om frykt, om kunngjøringene om slutten, fordi det som ender, allerede er død for deg. Dette er illusjoner, alle illusjoner. Du vil vokse gjennom denne bevisstheten utover bevissthet, gjennom livets bølge, nådenes bølge. De vil virkelig bli etablert uten å ville det, uten å ville det, i din evighet. For deg vil alt bli enkelt.

Da vil det selvfølgelig fortsatt være noen oppturer og nedturer, fordi det absolutte ikke matcher de begrensede godt. Selvfølgelig vil det være rundt deg, brødrene og søstrene som vil være bekymret for deg eller dem. Fordi alt som ikke blir forstått og levd, bare kan oversettes til avvisning. Også der, kjærlighet ubetinget. Ikke døm noen. Det er veldig viktig fordi hver dom uansett hva det er, preger at du er et merke som er veldig vanskelig å gjøre. Nåden vil selvfølgelig seire, men (hvorfor gå mot mer motstand og lidelse?) Den mentale personen er alltid i tvil, en lidelse som veksler med perioder med fred. For å overgå og overskride alt dette, er det også å forstå at det ikke er noen frelser, heller ikke redningsmann, at det bare er vesen. Det er ganske enkelt ikke å gi kropp til det mentale, til morgendag, til neste øyeblikk og enda mindre til fortidens øyeblikk.

Hvis du respekterer disse reglene, (og videresender dem for det til det søster GEMMA sa) (Nde: Intervention of GEMA GALGANI av 18. februar 2012), vil du se at alt vil bli produsert uanstrengt. De vil stille, uten å ville stille all tvil fordi de vil forsvinne av seg selv, uten å ville det også. De vil svømme i områdene med majestet, lykke. De forskjellige opplevelsene hadde vært naturlige. De har ingenting å se etter. I det absolutte vil de leve helheten i det som er absolutt, i det begrensede som utenfor det begrensede, i solen som utenfor solen, i kroppen til êtreté, som utenfor hele kroppen. Bevisstheten, til og med, om å være her, vil være dypt annerledes, fordi livet ditt vil bli installert i bevisene til det absolutte der det ikke kan være noe annet. Fordi selvfølgelig er formålet med livets bølge verken å tvile eller oppleve frykt, men snarere, nøyaktig, for å eliminere, for evigheten, all tvil, all frykt, all forhør. Når vi sier at de er evigheten, når vi sier at de er kjærlighet, er det ikke for å overtale dem om noe. Det er ikke å selge dem noe, fordi vi ikke har noe å overtale dem eller selge dem som ikke allerede er, utover diffraksjonen som personen har bidratt med. Å leve førstegrøden av Wave of Life eller Wave of Life, en ny dag blir født. De kan aldri mer være i lidelse, mangel. De kan aldri igjen være noe som vil forstyrre, selv personlighet. Dette blir transmuert og transendert totalt på den tiden.

Nyt øyeblikkene hvor stillhet er installert, fordi det er i stillhet og erindringen som Wave of Life frakter deg i Ecstasy. I de øyeblikkene hvor det mentale stopper, i de øyeblikkene hvor kroppen er i ro, i de øyeblikkene hvor de er rolige, kan de føle min nærvær, de kan høre meg, de kan se meg. Om noen dager, hvis dette ikke lenger er tilfelle fordi vi ser og vet at mange allerede lever det. Bølgen stiger opp i henhold til særegenheter (som erkeengelen ANAEL har fortalt deg nylig) (Nde: ANAEL intervensjon av 14. mars 2012). Hun kommer til å løse definitivt, enhver konflikt med livet, med døden, med sex. Hun kommer for å frigjøre dem. Å bli frigjort er ikke å flykte fra livet. Å bli frigjort er ikke å låse deg hvor som helst, men snarere å være der ganske enkelt. Vær heller bare til stede. Velkommen til alt som gir dem liv fordi de ikke allerede er skilt. Selv han som er redd for deg, kan bare bli elsket med en usigelig kjærlighet. Det kan ikke være annet. Og jo mer du elsker, jo mer sprer Kjærlighet seg. Og jo mer de gir, jo mer vil de bli gitt. Og jo mer de ønsker velkommen, jo mer vil de bli ønsket velkommen. Bevisene blir, vil jeg si, din sanne natur. I de øyeblikkene lever de (uten å fordømme, uten å dømme) at alt de har sluttet seg til, deltok, har ingen grunn til å eksistere, men de vet også at det ikke er noe å avvise langt fra deg. Bare det å være der, bare være til stede, utover all tilstedeværelse. Det er ikke noe spørsmål: det er bare bevis. Uansett hvilke symptomer denne kroppen opplever (og det vil være flere, mer og mer: at det brenner dem, at denne ekstasen gir dem, at denne interiøropphøyelsen slipper løs dem, der sansene forstørres og overskrides etter tur), når Bevisene er installert, ja, alt vil bli tydelig. Så selvfølgelig, for de som ikke har dette, kan det være forferdelig, for dette er faktisk en total illusjon. Så vær enda mer ydmyk, vær stille (og det vil installere seg selv) tolerant, men ikke toleransen som lar deg handle, la oss gjøre, la oss si, men toleransen av kjærlighet. Bevisene er bevis. Det absolutte er det absolutte. Det er ingenting å rettferdiggjøre, ingenting å bevise, bare å vitne ved et blikk, ved stillhet, ved et ord . Du vil oppdage alt det flytende fordi husk at det er din natur, for oss alle og for dere alle. Bare personen kommer bort fra dette. Men dette er en illusjon: de kan ikke komme vekk fra det de er. Du er invitert til den himmelske banketten. Du er invitert til det som er etter Joy, til denne saligheten og til denne ekstasen som her for lenge siden har svært få vesener vært i stand til å leve nå. n, ikke permanent. Husk at det er nok når denne bølgen er krysset i ekstase, slik at ingenting mer aldri blir som før. Husk også at det ikke er noe å se etter fordi det er helt naturlig.

Gjør din vei, i fred, mer og mer. Gjør det du må gjøre. Hvis lyset ringer deg, kan du svare på samtalen. Hvis Wave of Life er der, skjelver under føttene eller sporer langs bena, eller allerede er til stede overalt, vil du finne ut av deg selv at du hver dag er annerledes. De kan ikke lenger tvile på at dette er din natur. De kan ikke stille spørsmål ved hva dette er fordi de har alle svarene. Dette er ikke en ordspill eller en ekstern beskrivelse, men vil være resultatet av denne si . Som de eldste forteller deg: Reflekter, hva kan skje med deg? Hvilket skadelig element kan være involvert i denne tilstanden? Det katastrofale eksisterer ikke. Det er bare en endret bevissthet som er installert så lenge, i fryktprinsippet. Alt vil bli for deg (utover det som har blitt kalt Fluency of Unity eller synchronicities), alt vil bli Majestet, alt vil være den samme ekstase. De kan ikke se på hverandre med fiendtlighet, med minst ønske om å forandre den andre, for å beskytte ham mot noe. Fordi mer og mer de vil kjenne hverandre i øynene dine. Flere og mer blir de gjenkjent i din felles erfaring, foran all beskrivelse. De vil kjenne hverandre igjen, selvfølgelig i denne ekstasen som kommer fra øynene dine. Den ene mot den andre, i kontaktene dine uansett hva de måtte være, og overgår alle sfærer av personlig forhold som måtte være.

De vil være til stede, hvert minutt, fullt til stede, her som andre steder. Det vil ikke være et tidspunkt å være i handlingen og en tid til å være i en annen handling. De vil opptre på den tiden, alt dette ekstremt lett og enkelt. Fordi ekstase er lett. Det ber deg ikke om noen innsats, bare avståelse fra innsatsen. Da kommer selvfølgelig egoet til å fortelle deg at det ikke er nødvendig å gjøre noe, at alt vil skje. Dette er ikke akkurat det jeg sier, fordi det som overlates til å forlate, det hele hevder egoet som vil gjøre disse ordene motsatt av hva de mener. Livets bølge kan ikke imøtekomme egoets handling, ingen interaksjon selv. At de vil leve hvis de ikke lever. Kjærlighet og det absolutte, som er din natur, vil løpe uten anstrengelse. Det kunne ikke være annet. De vil være i gave og vil gi permanent, uten en gang å tenke på hva de gir. Alt vil bli så enkelt fordi alt er enkelt. Siden det blir komplisert, vanskelig, er dette selvfølgelig ikke det absolutte. Det er bare motstanden som oppleves. Husk at uansett hva du lever eller ikke, trenger du ikke dømme deg selv. Fordi ingenting dømmer dem. Den absolutte kjenner ikke dommen. Den absolutte utenfor enheten vet verken bra eller dårlig. Han vet ikke mer enn Livet. Han vet ikke mer enn ekstase.

Husk at Wave of Life, når den krysser dem, ikke ber om noe svar eller handling fra deg. I de øyeblikkene, prøv i utgangspunktet å være den som observerer det som utvikler seg i denne kroppen. Husk elementene som er gitt deg av søster GEMA (Nde: Intervensjon av GEMA GALGANI av 18. februar 2012) om hva som kan favorisere det i deg. Det vil komme en tid, i samsvar med verdens lineære tid, der det ikke kan skjules. Den eneste måten de har akkurat nå, er å elske enda mer. Det er den eneste måten å utslette frykt.

Husk at frykt er innskrevet i selve menneskehetens historie, fra det øyeblikket hun levde faktum og følelsen av å være koblet fra alt. Vi har fortalt deg at du ikke er ansvarlig for noe og enda mindre skyldig. Så hvorfor vil du se etter skyld i dag, et ansvar? Det eneste de faktisk er ansvarlige for er ditt "ja" eller "nei". Og også i dette er de helt gratis. Bare egoet får dem til å tro at de ikke er frie, alltid og utrettelig. Så du vil høre stemmen min, eller vil du høre fornuftens stemme, egoets stemme? Det vil komme en tid hvor de ikke vil være i stand til å si det minste æren for egoets stemme. I det øyeblikket vil nåden bli bevis for deg, fordi det du lever (om nettene, i dagene dine) vil fremstå for deg som den eneste sikre oppførselen og den eneste sanne tingen. Du vil innse i det øyeblikket at alt våre brødre og søstre, spesielt orientalske, har fortalt deg om forestillingen om illusjon, om matrise, om endring, forfalskning, er helt sant. På den annen side er det den eneste sannheten. Du er denne evigheten. Dere er kjærlighetens barn, av loven til EN. De hører ikke til noen. Du tilhører deg selv, fra det øyeblikket du sier "ja" til livets bølge. De trenger ikke å være ansvarlige overfor noen, bare samfunnet har innført det. Bare livsforholdene har installert dette. Men du, i sannhet, er du kjærlighetens barn. Kjærlighet er hva sannheten er. At det er i ja, at det allerede er integrert og bodd i det absolutte eller at de fremdeles er i faser av motstand, tvil, frykt, forhør, ikke takler det. Hold deg unna disse problemene som er skapt av din egen mentale. De må bare lytte. De må bare leve.

Tiden for din evighet er ikke i morgen, heller ikke i fremtiden, heller ikke på en eller annen dato. De har fungert slik at denne mekanismen blir utført i størst mulig søthet. Og faktisk er denne sødmen i deg, fra det øyeblikket de er plassert (og har sagt "ja") på livets bølge. Selvfølgelig vil de motsatte elementene, rundt deg (i familien, i dette samfunnet, i ditt sted, din virksomhet, din handling) prøve å ta grep, men du vil se mer og mer tydelig. De vil derimot bli stadig tydeligere og stadig mer transparente. Åpenhet vil bli slik at du blir gjennomsiktig for hva andre ønsker å fange fra deg. Han vil bare se det absolutte. Jo mer han nærmer seg, desto mer kan han kommunisere med deg i dette nådenes nattverd hvor kjærlighet og ekstase deles, her som andre steder. Fordi det ikke er andre steder og det ikke er her, er det bare nåde, og nåde deler og gir. Personlighetens utseende vil ha en tendens til å få deg til å tvile, men når de lever det, vil de ikke kunne være i tvil.

Livets bølge er ekstase. Hun er det mystiske ekteskapet med din doble, med alle dobler, med alle vesener. Nærvær i de enhetlige verdenene vil vises lettere og lettere, utover all verbal kommunikasjon, fordi de vil kommunisere utover kommunikasjon, av en nattverd, av en stat, med dette "ja." Deretter ber mine Sisters Stars og meg selv deg om en Action of Grace i løpet av denne uken som går fra 2. til 8. april. Husk mine ord: I hvert åndedrag, i hver kontakt du oppretter, i deg som med brødrene dine, som med den du anser eller fremdeles anser som en fiende og et hinder. Han elsker dem. ” Utover ethvert utseende, hver rolle, alt du tror, ​​legg Kjærlighet foran, og du vil se at nåden vil flyte i deg kontinuerlig. Ikke still spørsmålet, vær svaret.

Som den kjære SRI AUROBINDO sa, snart kommer et vesen til å uttrykke seg. Han vil komme for å banke på døra fordi kjærligheten hans er absolutt og ikke kjenner noen grense. Han vil komme for å fortelle dem og vise dem. Men det, de har det allerede i deg. The Blue Mantle of Grace fortsetter på torsdag klokka 22.00 (se delen "protokoller for å øve" på nettstedet vårt), men det vil være mer og mer til stede selv i øyeblikket (og også på den tiden, det vil være enda mer tydelig) der de er i noe annet enn det, snapper dem i ekstase, uten felles mål med hva de forestiller seg, hva de var i ferd med å gjøre eller latente. Essensen din avslører deg selv. Også der, la denne ekstasen fungere. Livets bølge frigjør dem og besitter dem i helhet, fordi de er det.

The Blue Mantle of Grace vil skulpturere dem på en eller annen måte, utover hvilken som helst rolle, i din evighet. Hvis et problem når bevisstheten din, uansett hva den er, utover å sende den til Lyset, utover å be om en løsning, bør du vurdere at løsningen allerede er der, fordi den er der. Det er ingenting mer enn utseendet til et søk etter en løsning som løsningen beveger seg bort, og frigjør de intellektuelle, mentale mekanismene, refleksene (på noen måte betinget av dine tidligere erfaringer), og flytter dem lenger bort fra i øyeblikket. Nåde, hun ber ikke om noe. Hun er ikke i morgen. Hun er ikke i går. Hun er der, med en gang. Å leve det, å oppdatere det, i helhet, er å gi avkall på alt som ikke er Hun. Det gir opp seg selv. Ikke i fornektelse, ikke i det å nekte å leve, men gi avkall på alle kamper. Det overgir våpen. Det er ingenting å kjempe om. Det er ingen å kjempe. Så lenge det er kamp i deg, uansett hva det er, gjør du det mot deg selv. Det er ingen måte. Det er bare en sannhet. Det er bare en opplevelse. Prøv å få opplevelsen, så ser du at det ikke er noe jeg kan mot den. All motstand vil vakle på seg selv, i deg som i denne verden. De trenger ikke å stikke av. De har ingenting å forlate, slik søstrene mine og de eldste har fortalt dem. Du må bare komme vekk fra det som er begrenset. De må bare lytte uten å stille spørsmål ved hva som utvikler seg i denne kroppen. Husk også hva stjernene, de eldste, har sagt: Livets bølge er en nådegave til seg selv. Hun svarer ikke på noen prioritering. Hun svarer ikke på noen forespørsel fordi det ikke er noe å be om at du ikke lenger er.

Vendré una vez más, en el momento oportuno pero recuerden que estoy de aquí en adelante allí, a través mismo de este Manto Azul de la Gracia, a través de la Onda de Vida que se despierta. Mis palabras han sido muy simples. Ellas no llaman hoy, ni a preguntas ni comentarios. Como muchas conciencias que han llegado entre vosotros, nosotros estamos instalados mas allá de nuestra conciencia incluso de Ser, para permitir a la Onda de Vida alcanzarlos. A continuación, después de mi partida en algunos minutos, vendrá la que estará allí para intercambiar con vosotros (Nde: GEMA GALGANI) que a menudo les ha dado, los términos y condiciones de su camino, su acceso a la Unidad. Hoy, ella estará con vosotros, totalmente, hasta vuestra Alineación. Esta Alineación, que no es una más para muchos de ustedes porque han dejado atrás, para bien la fecha del 2 de abril que hemos dado, lo que nos regocija y nos encanta (Nde: ver “Protocolos Prioritarios” en la rúbrica Protocolos a practicar de nuestro sitio).

Entiendan que no existe problema, no existe cuestión, no existen más que soluciones y las evidencias desde el instante donde cesen de jugar el juego de la personalidad y que se instalen en el “si” de la Gracia. Muy pronto los llamaremos, a cada minuto de este tiempo terrestre, a decir “si”. En ese momento, cuando hayan dicho “si” podrán reír mas allá de toda Alegría. No de la risa sardónica del que duda. Sino que reirán porque el Éxtasis es risa. ¿Que pueden desear más bello, mas verdadero, más auténtico que vivir la Gracia y el Amor? Porque lo que Son, lo que nosotros somos, son ustedes. Atrévanse. Atrévanse a vivir. Detengo aquí mis palabras. Detengo aquí el discurso para establecer con vosotros este momento de Comunión a la Gracia, que les es ofrecido a cada minuto, desde el instante donde digan “si”. Les digo: hasta una próxima vez. A continuación les digo:

Acójanme cada uno entre vosotros como yo los acojo. CRISTO dijo: “Dejad a los niños que vengan a mi”. Hoy yo les digo: “Todos ustedes son mis Hijos y están todos Libres”. No hay ningún sentido de pertenencia cuando digo esto. No hay ninguna reivindicación. Hay solo la Gracia. Entonces, comulguemos juntos a esta Gracia, algunos minutos de vuestro tiempo, para la Eternidad sin tiempo.

…Comparto del Don de la Gracia…

Hasta una próxima vez. Yo soy MARIA., Reina de los Cielos y de la Tierra. Yo soy el Amor que Son.

Meditación – Conectando con MADRE MARÍA Y SUS 12 ESTRELLAS

Original på fransk

http://www.autresdimensions.com

Kanalisert: Jean Luc Ayoun

Transkripsjon: Véronique Loriot

Traducción: Odilia Rivera

http://mensajes-del-espiritu.blogspot.com

http://mensajes-del-espiritu-2010.blogspot.com

Neste Artikkel