Bruk av det hellige ordet i meditasjon (bokstav IV), av tibetanske mester Djwhal Khul

  • 2012
Innholdsfortegnelse skjul 1 Bokstaver om okkult meditasjon av tibetanske mester Djwhal Khul 2 BREV IV 3 ANSETNING AV SAKERT ORD I MEDITASJONEN 4 Grunnleggende postulater. 5 Den doble effekten av det hellige ord, konstruktivt og ødeleggende. 6 De syv store åndedragene. 7 Meditasjon og Ordet. 8 Noen praktiske indikasjoner. 9 Den logiske akkorden og analogien. 10 Gruppens ansettelse av Ordet. 11 grupper for spesifikke formål. 12 De syv sentre og Det hellige ord. 13 Effekter av okkult meditasjon på sentrene. 14 Avsluttende observasjoner.

Brev om okkult meditasjon av tibetanske mester Djwhal Khul

(Alice A. Bailey)

BREV IV

ANSETNING AV SAKERT ORD I MEDITASJONEN

1. Grunnleggende postulater.

2. Kreativ effekt av Det hellige ord.

3. Ødeleggende virkning av Det hellige ord.

4. Uttale og ansettelse av Det hellige ord.

5. Det hellige ords innvirkning på sentrene og hver av kroppene.

19. juni 1920.

Problemstillingen vi skal diskutere i dag er så dyptgripende og av så viktig betydning at det logisk kan motvirke hensynet ditt. Uansett hva vi kan si om emnet, vil vi bare berøre det overfladisk, og det som blir igjen uten å si vil være så mye at dataene som blir gitt vil utgjøre en liten andel.

Grunnleggende postulater.

Først av alt ønsker jeg å etablere visse grunnleggende postulater, som, selv om de er innlagt som mentale begreper, fremdeles kan være for dypt til å være lett forståelige.

Disse postulatene er fem - som er hentet fra en utrolig enorm mengde, noe som vil være umulig for dem å bli gravid. De er basert på visse grunnleggende fakta (syv totalt), som heller ikke har blitt forstått fullt ut. HPB prøvde tre av dem ved å avsløre det grunnleggende i Den hemmelige doktrinen. Fire andre forblir fortsatt skjult, selv om den fjerde kommer fra studiet av psykologi og mentalvitenskap. De tre andre fundamentene vil dukke opp i løpet av de neste tre rundene. I løpet av den nåværende runden vil det fjerde grunnlaget forstås.

De nevnte postulatene er følgende:

1. Alt som eksisterer er basert på lyd eller Ordet.

2. Differensiering er et resultat av lyd.

3. Ordet har en annen effekt på hvert plan.

4. I følge notatet om Ordet eller vibrasjonen av lyden, vil dette være arbeidet med konstruksjon eller støping.

5. Trippelordene har syv nøkler, og de har sine egne undertoner.

Når vi fanger disse grunnleggende fakta, skjules det mye lys over bruken av Ordet i meditasjon.

I den store originale uttalelsen av Det hellige ord (de tre opprinnelige åndedragene, med deres syv lyder - ett pust for hvert av de tre solsystemene) var notatet annerledes og lydene ble sunget i forskjellige tangenter.

I det første systemet ble First Breath fullført, kulminasjonen var utstedelsen i en majestetisk note, FA-notatet - grunnleggende notat for det nåværende systemet og av den manifesterte naturen. Denne merknaden er, og den andre merknaden må legges til for dette andre systemet, som ikke er fullstendig oppgitt eller fullført, og vil først være på slutten av storsyklusen. Logos utsteder det nå, og hvis det sluttet å puste ut, ville hele systemet forsvinne i mørket, og markere slutten på manifestasjonen.

I det andre systemet, det gjeldende, kan ikke grunntonen avsløres. Det er en av hemmelighetene til den sjette innvielsen og bør ikke røpes.

I det tredje systemet vil den tredje og siste merknaden legges til de grunnleggende merknadene til det første og andre systemet, og hva har vi da? Vi vil ha den tredje majoren av den logiske personligheten, i all sin fylde, en analogi av den tredje majoren av mikrokosmos - et notat for hvert plan. Det sies at Solar Logos jobber på de kosmiske planene for å løse problemet med det kosmiske sinnet, som virker i Hans fysiske solsystem, og er polarisert i Hans astrale kropp, eller kosmiske emosjonelle, og at det kosmiske sinnet utvikler seg. Som det skjer i solsystemplanene, skjer det samme i mikrokosmos. I forståelsen av denne analogien og dens intelligente anvendelse er belysningen angående bruken av det hellige ord i meditasjon.

Det første systemet ... tilsvarer den fysiske kroppen.

Det andre systemet …… tilsvarer den emosjonelle kroppen.

Det tredje systemet ... tilsvarer den mentale kroppen.

Studiet av Ordet eller lyden, i dannelsen av de tre systemene, vil bidra til å forstå dets bruk i konstruksjonen av det intuitive kjøretøyet og i renselsen av personligheten.

Nå skal vi dele inn i fire deler det jeg har å si, og jeg vil behandle hver enkelt for seg:

1. Den kreative effekten av Det hellige ord.

2. Den ødeleggende effekten av Det hellige ord.

3. Din uttale og ansettelse

a. i individuell meditasjon,

b. i gruppe og gruppearbeid,

c. for visse spesifikke formål.

4. Effekten på kropper og sentre og effektiviteten til å oppnå egoisk tilpasning.

20. juni 1920.

Den doble effekten av det hellige ord, konstruktivt og ødeleggende.

Vi vil fortsette med temaet vi vurderte i går. Vi har delt emnet i fire deler, og vi vil ta for oss de to første, den kreative og ødeleggende effekten av Ordet. Det vil bare være mulig å gi få generelle indikasjoner, som gjør det mulig å etablere et grunnlag for intelligent anvendelse av loven.

Først av alt vil jeg gjenta den kjente sannheten om at verdener er effekten av lyd. Første liv, så saken; da blir materien tiltrukket av livet for sin manifestasjon og uttrykk og den ordnede konfigurasjonen av den materien i de nødvendige former. Lyden utgjør den sammenhengende faktoren, drivimpulsen og det attraktive mediet. Lyd, i en skjult og dypt metafysisk forstand, betyr det vi kaller "forholdet mellom", å være den kreative mellommannen, den tredje bindende faktoren i manifestasjonsprosessen, akashaen. I de høyere planene er det agenten til den store enheten som utøver den kosmiske tyngdeloven i sitt forhold til solsystemet vårt, mens det i de nedre planene manifesterer seg som astralt lys, og er det store reflekterende middelet som fikser og forevrer, i dets levende sinus, fortiden, nåtiden og fremtiden, eller det vi kaller Tid. I direkte forhold til det nedre kjøretøyet manifesterer det seg som strøm, prana og magnetisk væske. Kanskje de får en tydeligere og enklere idé, hvis de anser lyd som en agent for loven om tiltrekning og frastøtning.

De syv store pustene.

Logos, i sin syvfoldige fylde, når de utelukket det hellige ord for å skape det nåværende solsystemet, samlet ved å inspirere den saken som er nødvendig for manifestasjonen, og begynner med den første store pusten utviklingen av den saken,

Med den andre store pustedifferensiering ble etablert og det andre logiske aspektet ble implantert.

Med den tredje store pusten ble aktivitetsaspektet manifestert; materie ble impregnert med dette fakultetet og den femfoldige evolusjonen ble en mulighet.

Med den fjerde store pusten svarte noen av hierarkiene, og de store bygherrene så planen tydeligere. Det er et klart forhold mellom det fjerde store pusten og det fjerde kreative hierarkiet, det vil si hierarkiet av menneskelige ånder. Denne fjerde lappen av logoene har en spesiell betydning for den menneskelige ånd og gir en unik effekt på denne jorden og i denne fjerde syklus. Relativiteten er slik at det ville være vanskelig for dem å forstå effekten. Det manifesteres, så langt de kan fange det, i det harmoniske notatet til det fjerde planet og strålen. Dette notatet samsvarer for tiden med verdens folk, og har gjort det siden det fjerde rotløpet. Det demonstreres i menneskehetens anstrengelse for å forstå idealet om harmoni og fred og i den globale ambisjonen om å oppnå det.

Dette fjerde pustet er spesielt anvendelig for menneskets evolusjon. Derfor må vi:

Den første undertonen av det tredobbelte ordet utgjorde den første vibrasjonsnoten og satte i gang bevegelsen av kulene, solenergi eller atom. Personifiser viljen.

Den andre undertonen i det tredobbelte ordet implanterte det andre aspektet, og brakte den kosmiske herskeren av den syntetiske strålen til manifestasjonen. Han pekte på dualitet eller kjærlighetsrefleksjon.

Tredje ordets tredje undertone gjorde vår femfoldige evolusjon mulig. Det er grunnleggende merknad for de fem nedre flyene. Det markerte aktiviteten eller tilpasningsevnen.

Det fjerde undertone av det tredobbelte ordet er lyden av det menneskelige hierarkiet og kan kalles "menneskets rop."

Hver av lydene brakte direkte en stråle til manifestasjonen, med alt det inneholder. Hver lyd manifesterer seg spesielt i et fly, og er den dominerende noten til det flyet.

Den femte store pusten har sin egen særegne effekt, fordi den i etterklang inneholder nøkkelen til alt - det er pusten av ild. Det skapte en vibrasjon som ligner den på det kosmiske mentale planet og er nært beslektet med den første pusten. Det er den dominerende noten (i musikktekniske termer) av solsystemet, det samme som den tredje pusten tilsvarer den tredje dur. Dette er Logos-notatet. Hvert pust tiltrekker seg til Logos en enhet som er på kosmiske nivåer for å manifestere seg. Analogien av metoden kan sees i mikrokosmos, når Ego enunciates den egoiske noten i de tre verdenene og forbereder seg til å manifestere eller komme til inkarnasjonen. Lanota tiltrekker seg rundt de permanente atomene eller kjernene, den aktuelle saken for formålet med dets manifestasjon, og blir på sin side animert av noen viktige enheter. Tilsvarende reagerer de kosmiske herrene av ild, de store enhetene som former solsystemet vårt når denne femte subtonen sendes ut. Også Lords of the Flame, innen solsystemet, svarte da mikrokosmos utklamerte den femte undertonen til den monadiske noten og ble involvert i menneskets evolusjon.

Den sjette store pusten tiltrakk seg herrene over den mystiske Pentakelen, de flyktige essensene i det følelsesmessige planet, ønsket om fakultet dekket med materie, det vassen aspektet av det logiske livet.

Etter utstedelsen av den syvende subtonasjonen skjedde krystallisering og absolutt etterlevelse av tilnærmelsesloven, noe som resulterte i det tette aspektet av manifestasjonen, det dypeste erfaringspunktet. Følgelig vil de i denne forbindelse observere sitt forhold til Ray of the Ceremonial Law, en av de store konstruktive strålene - lynet som støper saken, i henhold til etablerte formler, slik at de tar i bruk de ønskede former.

Du lurer kanskje på: Hvorfor har jeg tilsynelatende vendt meg bort fra emnet? Tror du at jeg har kallenavnet meg selv, og at jeg er utenfor emnet? Jeg vil avklare. Mikrokosmos må bare gjenta arbeidet med makrokosmos. The Spirit eller Monad på sitt eget plan gir ut lappen (den hierarkiske noten) og går ned til inkarnasjonen. Dichanota er både attraksjon og utpust. Personligheten - refleksjon av mnadaden på det tetteste evolusjonspunktet - er knyttet til madda av den attraktive kraften i det hellige ord, utsendt av dets mnead, notatet ditt og undertonen din.

Men utpustoppgaven er allerede fullført. Det er involvering. Den progressive oppgaven med å inhalere eller absorbere på nytt ved kilden fortsetter. Når personligheten finner seg selv (etter mange liv med innsats og søk) sin åndelige tone, med riktig tast og undertone, hva er da resultatet? Den stemmer overens med den moniske noten, vibrerer til samme rytme og også med samme farge, og endelig finner linjen med minst mulig motstand, og livet som animerer det slippes og kommer tilbake til sitt eget plan . Men denne oppdagelsen er veldig objektiv, og mennesket må søke akkorden med uendelig tålmodighet og omsorg. Først skal du oppdage hva den tredje merknaden om personlighet er, og utgi den; Resultatet er et harmonisk liv i de tre verdenene. Så finner han den femte dominerende av Ego, nøkkelenotatet til akkorden, og utsteder det i samsvar med notatet om personligheten. Resultatet er at det dannes et vakuum hvis jeg kan uttrykke det på den måten - og den frigjorte mannen og sjelen som animerer ham (trippelånden pluss sinnet og opplevelsen), de tre, fullført med kvartæret og det femte, stiger opp til M nada. Denne attraksjonsloven demonstreres av lyd. Enheten for lyd, farge og rytme tiltrekker seg det samme og analoge.

Dette fører til den andre av faktorene vi vurderer, den destruktive. Med frigjøring kommer brudd på kjedene, og med frigjøring avskaffelse av de gamle formene; når materien mestres, skjer åndens frigjøring. Derfor, ved å utstede det hellige ord i sin syvfoldige forstand, slipper ånden fra de oppløste former; for det første ved utånding forekommer tiltrekning av materie, deretter innånding skjer gradvis ødeleggelse av materielle former som blir forlatt.

Meditasjon og Ordet.

Så langt har jeg presentert saken fra systemets synspunkt. Nå skal jeg bruke den på meditasjon, og vi får se resultatet. Når mennesket mediterer, prøver han å gjøre to ting:

a. Konstruksjon av ideer, ved å senke abstrakte ideer og intuisjoner til de konkrete nivåene i det mentale planet. Dette er det som kan kalles meditasjon med frø.

b. Innretningen av egoet og skapelsen av et vakuum mellom den fysiske hjernen og egoet, noe som resulterer i den guddommelige tilstrømningen, den påfølgende ødeleggelsen av formene og den påfølgende frigjøringen. n. Dette kan kalles: meditasjon uten frø.

I en viss evolusjonsperiode smelter begge sammen til ett, frøet blir dispensert, da blir vakuumet skapt, ikke så mye mellom øvre og nedre kjøretøy, men mellom dem og det intuitive eller harmoniske planet.

Ved å utstede det hellige ordet i meditasjon, må mennesket derfor kunne (hvis det sendes ut riktig) utføre kreativt arbeid og ødeleggende arbeid, og det samme gjør Logos. Dette vil være en refleksjon av den kosmiske prosessen i mikrokosmos. Det vil tiltrekke kroppen din mer raffinert materie og bortvise det groveste. Det vil skape mentale former som vil tiltrekke seg mer raffinert materie og avvise de med lavere vibrasjoner. Du må utstede Ordet slik at justeringen skjer automatisk, og nødvendig tomrom som er opprettet vil resultere i en tilstrømning ovenfra. Alle disse effektene kan oppstå når Ordet synges korrekt, slik at mennesket i hver meditasjon må være mer på linje, spre noe av lav vibrasjon fra den ene eller den andre av kroppene, utvide kanalen og dermed gi et mer passende kjøretøy for Motta belysning fra høyere nivåer.

Men inntil han kan gjøre det riktig, er effekten som blir gitt ved utstedelsen av Ordet veldig ubetydelig, heldigvis for den som bruker det. Ved å stresse de syv store pustene og effekten deres på hvert plan, vil studenten oppdage mye av hva som kan skje i de forskjellige delplanene til hvert plan, spesielt i forhold til deres egen utvikling. Ved å studere det grunnleggende notatet til solsystemet (som stabiliserte seg i det første systemet) vil det bli oppdaget mye om bruken av Ordet i det fysiske planet. Denne indikasjonen er verdt å vurdere. I et forsøk på å finne notatet om dette solsystemet, kjærlighets og visdom, vil studenten etablere den nødvendige kommunikasjonen mellom det emosjonelle eller ønsket plan og det intuitive, og oppdage hemmeligheten bak det emosjonelle planet. Når Ordet studeres i de mentale planene og effekten det gir ved konstruksjon av former, vil nøkkelen til å oppføre Salomos tempel bli oppdaget og studenten vil utvikle fakultetene til kausallegemet og til slutt være fri fra de tre verdenene. Imidlertid må du huske at du først må finne lappen til personligheten din og deretter den egoiske, før du kan synge den monadiske akkorden. Når han har gjort dette, vil han ha uttalt sitt eget trippelord, og vil være en intelligent skaper animert av kjærlighet. Da vil du ha nådd målet.

21. juni 1920.

Noen praktiske indikasjoner.

I ettermiddag vil jeg presisere at det ikke er mulig, forsvarlig eller tilstrekkelig, å gi dem de forskjellige nøklene der Det hellige ord kan synges; Jeg kan bare fortelle deg de generelle prinsippene. Hvert menneske og hver bevissthetsenhet er så forskjellig fra de andre, at individuelle behov bare kan tilfredsstilles når instruktøren har utviklet årsaksbevisstheten fullt ut, og studenten har nådd et punkt hvor han er villig til å "kjenne, våge og hold kjeft. " Farene ved misbruk av Ordet er så store at vi bare tør å gi grunnleggende ideer og grunnleggende prinsipper, og etterlater aspiranten å utvikle de essensielle punktene i sin egen utvikling, praktisere de nødvendige eksperimenter og oppdage, for seg selv., hva du trenger. Bare det som oppnås ved egen innsats, i hard kamp og bitter erfaring, er av permanent og varig verdi. Først når disippelen - i kraft av sine fiaskoer, hans suksesser, hans seire, knapt oppnådd og de bitre timene som følger nederlaget - tilpasser seg de indre forhold, vil bruken av Ordet være av vitenskapelig og eksperimentell verdi. Hans manglende vilje forsvarer ham, for en stor del, fra misbruk av Ordet, mens hans anstrengelser for å elske fører ham i tid til å synge det riktig. Bare det vi vet selv blir et iboende fakultet. Uttalelsene fra en instruktør, uansett hvor kloke, er ikke annet enn mentale begreper, før de eksperimentelt er en del av menneskets liv. Derfor kan jeg bare peke på veien og gi generelle indikasjoner, resten må oppdages av den som studerer meditasjon.

Uttale og bruk av Ordet i individuell meditasjon.

Nå skal jeg være mer praktisk. Jeg vil snakke for mannen som er på prøve, som derfor intellektuelt kan forstå hva som må gjøres og forstår omtrent det stedet han okkuperer i evolusjonen og arbeidet som skal gjøres, hvis han ønsker å en dag krysse portalen til innvielse. Følgelig vil det jeg vil si lære de fleste av dem som studerer disse brevene ... Studenten som gjennomfører meditasjonen vil prøve å samsvare med de etablerte reglene. Jeg vil gi noen foreløpige indikasjoner:

Søkeren må trekke seg hver dag til et rolig sted, hvor han er dekket av forstyrrelser og avbrudd. Om mulig vil han gjøre det hver dag på samme sted, fordi han på denne måten vil bygge et slags skall rundt seg som vil tjene som beskyttelse, og lettere etablere høye kontakter. Spørsmålet om dette stedet, det vil si spørsmålet om det omkringliggende rommet, vil være innstilt på en viss vibrasjon (menneskets egen vibrasjon, oppnådd i påfølgende meditasjoner), noe som vil gjøre det lettere for ham å starte med en høyere vibrasjon, og dermed eliminere Lang foreløpig innstillingsprosess.

Søkeren vil innta en stilling der han kan bli bevisstløs om sin fysiske kropp. Det er ingen fast regel for dette, fordi det må tas i betraktning at den fysiske kroppen kan hindres og herdes eller lamkes. Du må se etter en behagelig holdning, pluss en våken og oppmerksom holdning. Latskap og latskap fører ikke til noe. Den mest hensiktsmessige holdningen for de fleste er å sitte på gulvet med bena i kryss og lene seg på noe som støtter ryggraden. I øyeblikkene med mer intens meditasjon og når aspiranten er veldig praktisk og deres sentre våkner raskt (kanskje allerede med den indre ilden som banker i ryggen), bør ryggen forbli stående, uten støtte. Hodet skal ikke lene seg tilbake for å unngå spenning, men være rett eller med haken litt nede. Hvis dette gjøres, vil stivheten, karakteristisk for mange, forsvinne og det nedre kjøretøyet vil bli avslappet. Øynene skal være lukket og hendene krysset på beina. Deretter vil søkeren observere om pusten hans er regelmessig, konstant og jevn. Slapp deretter av hele kroppen, hold det positive sinnet og det fysiske kjøretøyet kompatible og lydige.

Deretter vil han prøve å visualisere de tre kroppene, og etter å ha bestemt seg for om meditasjonen skal gjøres i hodet eller i hjertet (senere vil jeg takle dette punktet), vil han trekke tilbake bevisstheten der og fokusere på noen av sentrene. Ved å gjøre dette må han bevisst vurdere at han er en Guds sønn som vender tilbake til Faderen; at det er Gud selv som søker sin samvittighet; en skaper som prøver å skape; det underordnede aspektet ved guddommen, som prøver å samkjøre med overlegen. Så vil han synge det hellige ord tre ganger og sende det forsiktig ut første gang, og dermed påvirke det mentale kjøretøyet; sterkere andre gang, stabilisere det emosjonelle kjøretøyet, og enda sterkere tredje og siste gang, og virker på det fysiske kjøretøyet. Effekten på de tre kroppene vil være tredoblet. Hvis den er tonet riktig, og holder bevissthetssenteret fast i et av de valgte sentrene, vil effektene være som følger:

På de mentale nivåene:

a. Opprett kontakt med koronarsenteret, slik at det vibrerer. Så stille det lavere sinn.

b. Koblingen med Ego i større eller mindre grad, men alltid, til en viss grad, ved hjelp av det permanente atom.

c. Fjern grove stoffpartikler og bygg mer raffinerte.

På emosjonelle nivåer:

a. Definitivt stabilisere den emosjonelle kroppen gjennom det permanente atomet, etablere kontakt med hjertesenteret og aktivere det.

b. Ta ut råstoff, gjør den emosjonelle eller ønsket kroppen fargeløs, slik at den reflekterer den overordnede.

c. Opprinnelig plutselig urneinnstrømning av følelser, fra atomnivåene i følelsesplanet til det intuitive, gjennom atomkanalen som eksisterer mellom de to. Denne tilstrømningen vil skynde seg opp og rydde kanalen.

På de fysiske flyene:

a. Effekten vil være veldig lik, men den vil hovedsakelig merkes i den eteriske kroppen, og stimulerer den guddommelige tilstrømningen.

b. Det vil gå utover kroppens periferi og skape et skall som vil tjene som beskyttelse. Den vil avvise de uenige faktorene som kan eksistere i nærmiljøet.

22. juni 1920.

Den logiske akkorden og analogien.

Vi vil fortsette nå å studere bruken av Det hellige ord i gruppeapplikasjonen og til bestemte formål. Vi har kort studert hvordan individet som begynner å meditere bruker Ordet, hvis effekt hovedsakelig består av rensing, stabilisering og sentralisering. Dette er alt som kan oppnås til studenten når stadiet hvor han får lov til å utstede lappen i en av de egoistiske undertonene. I den egoiske lappen har vi samme sekvens som i den logiske noten. Hva var dette? En syvfoldig akkord som har viktige punkter i vårt nåværende utviklingsstadium:

  1. Den grunnleggende merknaden.

2. Den tredje majoren.

3. Den dominerende eller femte.

4. Den syvende finalen.

Her kan jeg gi en indikasjon i henhold til den analoge. Det er et intimt forhold mellom den femte eller dominerende lappen, og det femte prinsippet, Manas eller Mind, og for dette solsystemet (selv om det ikke er for den første eller den tredje) er det en interessant respons mellom sinnets femte plan og det dominerende, og mellom det sjette følelsesnivået og det tredje duret. I så henseende utgjør det følelsesmessige kjøretøyet fra noen synsvinkler et tredje bevissthetsmiddel, og teller den tette fysikken og kjøretøyet av prana eller elektrisk vitalitet, som to enheter Ingenting annet kan jeg si, fordi alt forandrer seg og interpenetrerer; men her har jeg gitt mye tema å reflektere.

Som jeg sa tidligere i den egoiske merknaden, har vi en lignende sekvens, siden det på sitt eget plan er en refleksjon av Logos. Derfor har vi grunnleggende merknad fra fysikeren, den tredje av det emosjonelle, det femte av årsaksnivåene. Når mennesket har dominert nøkkelen og har funnet sin egen undertonasjon, integrerer han det hellige ord med nøyaktighet og når ønsket slutt. Innretningen deres vil være perfekt, kroppene deres vil være rene, kanalen vil være fri for hindringer og det vil være mulig å oppnå høyere inspirasjon. Dette er formålet med sann meditasjon, som kan oppnås ved korrekt bruk av Det hellige ord. I mellomtiden, fordi det ikke er noen instruktør og studentens mangler, er det eneste som er mulig å synge Ordet så godt du kan vite at det ikke er noen fare når det er oppriktighet med formål, det kan Å kunne oppnå visse resultater, for eksempel beskyttelse, stillhet og korreksjon.

Gruppens ansettelse av Ordet.

Effekten av Ordet som brukes i gruppeform intensiveres, forutsatt at gruppene er sammensatt riktig; men den blir kansellert og nøytralisert hvis gruppen inneholder uønskede elementer. Følgelig er det nødvendig å sjekke visse ting før en gruppe kan bruke Ordet riktig:

a. Det er praktisk at gruppen blir dannet av individer med samme stråle eller av en komplementær stråle.

b. Det er ønskelig at Ordet blir sunget i samme tone eller i det minste harmonisk. I så fall er den vibrerende effekten kraftig og visse reaksjoner vil oppstå.

Hva er derfor resultatene når Ordet synges korrekt av en gruppe behørig sammenslåtte individer?

a. Det etableres en sterk strøm som når disippelen, eller læreren som er ansvarlig for gruppen, slik at gruppen kan harmonisere med Brorskapet og fjerne kanalen for å overføre undervisningen.

b. Det skapes et vakuum, noe som ligner på det som må eksistere mellom ego og personlighet, men i dette tilfellet mellom gruppen og de som handler fra det interne aspektet,

c. Hvis forholdene er riktige, resulterer det også i koblingen med de egoiske gruppene av personlighetene som er involvert, en stimulering av årsakslegemene og forbindelsen mellom de tre gruppene - den nedre, den øvre og brorskapet - for å danne en bestemt trekant til overføring av kraft.

d. Det har en klar effekt på de fysiske kjøretøyene i den nedre gruppen, og intensiverer vibrasjonen i følelseslegemene, fordriver de motsatte vibrasjoner og harmoniserer dem med den øvre rytmen. Dette resulterer i balanse, stimulerer det lavere sinnet, men skaper samtidig et bånd med det høyere sinnet som, når de trenger inn, stabiliserer det lavere konkrete sinnet.

e. Det tiltrekker seg oppmerksomhet fra visse devas eller engler, som jobber med kroppene til menn, slik at de kan utføre dette arbeidet mer nøyaktig og etablere kontakter som senere vil være nyttige.

f. Lager et beskyttende omslag rundt gruppen, som (forbigående) beskytter den mot enhver forstyrrelse, slik at komponentene i gruppen kan arbeide lettere i samsvar med loven, og hjelper de interne instruktørene med å finne linjen med minst mulig motstand mellom De selv og de som søker hans instruksjon.

g. Hjelp i evolusjonsarbeidet. Uansett hvor nyttig dette er, er enhver innsats som bidrar til lovens frie handling, som på noen måte virker på temaet for større forfining, som stimulerer vibrasjoner og letter kontakt mellom overlegen og underordnede, et instrument i Logoer hender for akselerasjonen av planen hans.

Jeg har her kort beskrevet noen av de tilfeldige virkningene av å synge Ordet i enighet. Etter hvert som reglene for okkult meditasjon blir forstått og anvendt eksperimentelt, vil slike effekter bli studert. Når rasen utvikler klarsyn, kan disse effektene klassifiseres og testes. De geometriske formene som er skapt av individet og av gruppen, når de synger Ordet, kan deretter registreres og observeres. Eliminering av enkeltpersoner i noen grupper og deres oppgave til mer passende andre vil bli utført ved en hensynsfull vurdering av arbeidet de har gjort. Senere, når individer utvikler høyere bevissthet, bør forvaltere av gruppene velges - ikke bare for deres åndelige oppfyllelse og deres intellektuelle kapasitet, men for deres evne til å se internt - og dermed hjelpe medlemmene og gruppen å danne og utvikle riktige planer.

Grupper for spesifikke formål.

Senere grupper vil bli dannet for spesifikke formål, noe som bringer meg til det tredje punktet, bruken av Ordet for å oppnå visse mål.

Jeg vil oppsummere noen av målene som gruppene må forfølge når de blir dannet, og gjennom bruk av Det hellige ord, sammen med den sanne okkulte meditasjonen, oppnå visse resultater. Tiden er ennå ikke kommet for det; derfor er det unødvendig å beskrive dem i detalj; Imidlertid, hvis ting skrider frem som ønsket, vil du se dem utvikle seg i livene dine. Dette vil danne grupper:

1. Destinert for å jobbe med den emosjonelle kroppen for å utvikle, underkaste og rense den.

2. For å utvikle sinnet, styrke balansen og etablere kontakt med det høyere sinnet.

3. dedikert til helbredelse av den fysiske kroppen.

4. Med det formål å justere og tømme kanalen mellom øvre og nedre.

5. For behandling av besettelse og mental sykdom.

6. Cuya tarea consistirá en estudiar las reacciones que se producen al pronunciar la Palabra, registrar y clasificar las consiguientes formas geométricas, observar sus efectos en los miembros de los grupos y en las entidades foráneas que atrae en virtud de su fuerza atractiva. Tales grupos deberán ser algo avanzados, capaces de hacer investigaciones clarividentes.

7. Cuyo trabajo específico será establecer contacto con los devas y colaborar con ellos de acuerdo conla ley. Estose facilitará mucha cuando el séptimo rayo entre en actividad.

8. Dedicados a trabajar definida y científicamente sobre las leyes de los rayos, a estudiar el color y el sonido y sus efectos grupal e individual y su interrelación. Éste debe ser necesariamente en grupo selecto, en el cual sólo se permitirá tomar parte a aquellos espiritualmente avanzados ya los que estén próximos a recibirla iniciación. Recuerdenque tales grupos, en el piano físico, son la manifestación inevitable de los grupos internos de aspirantes, estudiantes, discípulos e iniciados.

9. Que trabajan definídamente bajo algún Maestro y de acuerdo con cierto procedimiento establecido por Él. Los miembros de estos grupos serán, por lo tanto, elegidos por el Maestro.

10. Que trabajan específicamente en uno de los tres grandes sectores, que procurarán, bajo un experta guía, influir política y religiosamente en el mundo de los hombres y acelerar el proceso de la evolución de acuerdo con las directivas del sector del Señor dela Civilización. Algunosde estos grupos actuarán en las Iglesias, otros en la Masonería y aun otros estarán vinculados con dirigentes iniciados de las grandes organizaciones. Al considerar esto recuerden que, a medida que el tiempo avanza, el mundo es más mental, de ahí la acrecentada expansión de este trabajo.

11. Algunos trabajarán totalmente en lo que podemos denominar el trabajo preparatorio para los futuros habitantes.

12. Dedicados a solucionar problemas, y serán formados para resolver los problemas sociales, económicos, políticos y religiosos y estudiar los efectos de la meditación, del color y del sonido.

13. Otros se ocuparán de la educación infantil, del entrenamiento individual de la gente, de guiar a las personas en el sendero de probación y del desenvolvimiento de las facultades superiores.

14. Más adelante, cuando el Gran Señor, Cristo, reaparezca con Sus Maestros, se establecerán unos pocos grupos esotéricos, formados por miembros entrenados de otros grupos que (por graduación y derecho kármico) serán entrenados para el discipulado y la primera iniciación. Habrá siete de estos grupos o centros, formados para dar entrenamiento definidamente ocultista… Sólo ingresarán aquellos cuya capacidad vibratoria sea adecuada.

He dado bastante material para considerar hoy y dejaremos para mañana el estudio del cuarto punto.

23 de junio de 1920.

Están en lo cierto al considerar que las condiciones actuales no son deseables. El mundo entero avanza rápidamente hacia una crisis reconstructiva, aunque al observador le parezca destructiva. En todas partes se están destruyendo las antiguas formas, aunque no se haya realizado el trabajo totalmente. Sin embargo, se ha efectuado bastante como para poder erigir la estructura del nuevo edificio. Mediante la serenidad y la firme adhesión al deber inmediato se simplificará el trabajo a realizar.

Hoy vamos a tratar los efectos de la Palabra sobre los diversos centros en cada cuerpo, y su utilidad en el alineamiento de los cuerpos con el vehículo causal. Éste fue nuestro cuarto punto. Los dos primeros están íntimamente relacionados, porquela Palabra Sagrada, enunciada adecuadamente, actúa sobre los diversos cuerpos, por mediación de los centros y sus contrapartes astral y mental. Algunos de los efectos como, por ejemplo, la eliminación de la materia indeseable y la construcción de la nueva, así como el efecto protector de la Palabra y su acto de estabilización y purificación, ya los hemos tratado. Ahora concentraremos mayormente la atención en los centros y en el resultado obtenido sobre los mismos, al entonar la Palabra.

Los siete centros y la Palabra Sagrada.

Como de costumbre dividiremos nuestras ideas en varios subtítulos. Las clasificaciones tienen sus ventajas, sistematizan el conocimiento, contribuyendo a la ordenada disposición del cuerpo mental, y facilitan la memoria por medio de la visual.

1. Enumeración de los centros y comentarios sobre los mismos.

2. Crecimiento y desenvolvimiento de los centros.

  1. Efecto de la meditación sobre los centros.

4. Interrelación de los centros en el trabajo de alineamiento.

Ante todo diré que debo abstenerme de dar cierta información que parece ser la natural consecuencia y el corolario de lo que voy a impartir. Los peligros que encierra el desarrollo irreflexivo de los centros es demasiado grande para aventurarnos a dar instrucciones plenas y detalladas. Tratamos de desarrollar Maestros de Compasión, dispensadores del amor en el Universo. No tratamos de desarrollar Maestros en las Artes Negras ni especialistas en la autoexpresión despiadada, a expensas de los no iniciados. Ciertos hechos ya han sido dados y pueden ser impartidos. Este conocimiento conducirá al desarrollo de la intuición e inspirará, a quienes buscan la luz, a realizar un mayor esfuerzo. Otros deberán ser reservados, porque serian armas muy peligrosas en manos de los inescrupulosos. Por lo tanto, si les parece que lo impartido sólo es suficiente para despertar inter s, sepan que sa, precisamente, es mi intenci n. Cuando se haya desarrollado suficientemente el inter s de ustedes y el de todos los aspirantes, nada les ser vedado.

1. Enumeraci n de los centros.

Los centros f sicos, como bien saben, son:

  1. La base de la columna vertebral.
  2. Solen plexus

3. El bazo.

4. El coraz n.

5. La garganta.

6. La gl ndula pineal.

7. El cuerpo pituitario.

Esta enumeraci n es correcta, pero, basado en hechos que impart anteriormente, dar otra clasificaci n relacionada con el sistema solar. Estos siete centros pueden reducirse a cinco si eliminamos el bazo y contamos como uno los dos dela cabeza. Loscinco centros as especificados son aplicables a nuestra qu ntuple evoluci n, en este segundo sistema solar.

En el anterior sistema solar se desarrollaron los tres centros inferiores, con los cuales nada tiene que hacer el ocultista; constituyen la base del desenvolvimiento del cuaternario inferior antes de la individualizaci n, pero ya han sido trascendidas, y el fuego divino debe enfocarse en otros centros m s elevados.

El bazo.

El bazo, el tercer centro, tiene una finalidad espec fica y su analog a en el tercer aspecto o actividad, y en el tercer rayo o Rayo de Actividad (adaptabilidad), siendo la base de todas las actividades fundamentales del microcosmos y las consecuentes adaptaciones de ste al medio ambiente, a sus necesidades y al macrocosmos. Controla los procesos selectivos del microcosmos; toma la tuerza vibratoria y la energ a del macrocosmos y la trasmuta para uso del microcosmos. Podemos denominarlo el rgano de transmutaci n, y cuando sus funciones sean mejor comprendidas se ver que proporciona el eslab n magn tico entre el consciente y reflexivo triple hombre y sus veh culos inferiores, considerando a stos como el no-yo, animados por entidades que los conforman. Su prop sito consiste en que la fuerza de la vida establezca contacto con estas entidades.

En su contraparte emocional, el bazo es el rgano de la vitalidad emocional, con la misma finalidad de proporcionar un v nculo. En el plano mental llena en cierta manera id ntico objetivo, s lo que en este caso, por mediaci n del mismo, las formas mentales son vitalizadas mediante la voluntad energetizadora. Por consiguiente, fuera de estas indicaciones generales, no tratar con mayor amplitud dicho centro. Pocos poseen la facultad de estimularlo por medio de la Palabra, y tampoco es deseable hacerlo. Se desarrolla normalmente si el aspirante progresa como una totalidad: si su cuerpo f sico recibe una dosis adecuada de fuerza vital del sol, si su cuerpo emocional es impulsado por elevados deseos y se abre a la influencia de fuerza que desciende de los niveles causal e intuitivo, y si su vida mental es intensa, vibrante y est animada por una fuerte voluntad. Entonces el bazo, con sus contrapartes internas, progresar y estar en condiciones saludables.

Por lo tanto, no trataremos dicho centro en estas cartas.

Los centros fundamentales.

Los tres centros fundamentales y de vital importancia desde el punto de vista del hombre medio, polarizado en su cuerpo emocional y que vive la vida normal del hombre mundano, son:

1. La base de la columna vertebral.

2. El plexo solar.

3. El centro cardiaco.

Los tres centros principales para el individuo que se acerca al Sendero de Probación y para quien aspira a una vida altruista, después de haber experimentado las atracciones de los tres mundos, son:

1. La base de la columna vertebral.

2. El centro cardíaco.

  1. El centro laríngeo.

Se ha de dejar que el plexo solar funcione normalmente, pues ha servido su propósito como centro para el enfoque emocional. Así, la actividad del fuego se centraliza más en el laríngeo.

Los tres centros principales para el hombre que se halla en el sendero, en su doble división, son:

1. El cardíaco.

2. El laríngeo.

3. El coronario.

La actividad divina ha desarrollado el centro plexo solar, está controlando todos los centros debajo de éste y ascendiendo en ordenada progresión hasta enfocarse en los centros de la cabeza, a los cuales vivifica.

Anteriormente dividirnos la vida del hombre en cinco períodos principales, siguiendo el desenvolvimiento de cada uno. Si generalizamos detalladamente podemos aplicar lo mismo a los cinco centros.

Primer periodo – donde el centro de la base de la columna vertebral está más activo, en sentido estrictamente rotativo y no cuatridimensional. El luego interno está enfocado en la vivificación de los órganos genitales y en la vida funcional física de la personalidad.

Segundo periodo – donde el plexo solar es el foco de atención del fuego y la contraparte emocional vibra en forma sincronizada. Dos centros vibran así aunque el ritmo es lento; los otros están activos, y se los puede ver palpitar, pero aún no hay movimiento circular.

Tercer período – donde el fuego divino asciende al centro cardíaco y los tres giran al unísono en forma ordenada y medida. Diré que la vibración de cualquier centro causa la intensificación de la fuerza de todos, y que también en la cabeza hay siete centros (tres mayores y cuatro menores) que corresponden directamente a uno de los centros del cuerpo. Constituyen su síntesis, y cuando son estimulados los centros correspondientes, se produce en ellos un análogo poder rotativo.

Cuarto periodo – señala la definida estimulación del centro laríngeo. La actividad creadora del triple hombre físico, emocional y mental, asciende para prestar servicio, su vida empieza a emitir ocultamente un sonido. El hombre es ocultamente productivo. Se manifiesta y su sonido va adelante de él. Ésta es la afirmación de un hecho oculto perfectamente evidente para quienes poseen visión interna. Se evidencia la coordinación de los centres; se intensifíca la rotación, cambiando ellos de apariencia; se despliegan y el movimiento giratorio se hace cuatridimensional, girando internamente sobre sí mismo. Los centros son entonces núcleos radiantes de luz y los correspondientes cuatro centros inferiores de la cabeza, se hallan análogamente activos.

Quinto periodo – señala la aplicación del fuego a los centros de la cabeza, y su total despertamiento.

Antes de la iniciación, todos los centros girarán en orden cuatridimensional, pero después de la iniciación aparecen como ruedas llameantes y, vistas clarividentemente, son de belleza extraordinaria. Entonces es despertado el fuego kundalínico, ascendiendo en espirales adecuadas. En la segunda iniciación se despiertan similarmente los centros emocionales. En la tercera iniciación llega a los centros del plano mental. El iniciado puede hallarse entonces ante la Presencia del Gran Rey, el Iniciador Uno.

Quiero puntualizar que el estudiante debe recordar que aquí solo hay generalizaciones. La complejidad del desarrollo del microcosmos es tan grande como la del macrocosmos. El despertar de los centros y su orden particular dependen de varios factores:

a. El rayo del Espíritu o Mónada.

b. El rayo del Ego, Yo superior o Hijo, o el subrayo.

c. La raza y la nacionalidad.

d. El especial tipo de trabajo a realizar.

e. La dedicación del estudiante.

Por lo dicho se darán cuenta que, para el desarrollo de los centros, no tiene objeto dar reglas ni formular métodos con el fin de hacer circular el fuego, hasta que el trabajo en el plano físico esté a cargo de instructores entrenados, dotados de gran conocimiento y de facultades clarividentes. No es deseable que los aspirantes se concentren en alguno de los centros, porque corren el riesgo de sobreestimularlos. Tampoco que se esfuercen en dirigir el fuego a un punto determinado; el manejo ignorante produce demencia y enfermedades mentales. Si el aspirante sólo desea lograr el desarrollo espiritual, sinceridad de propósito y compasivo altruismo, y si con serena dedicación se aboca a subyugar el cuerpo emocional ya ampliar el mental, y cultiva el hábito de pensar en forma abstracta, por lógica, se producirá el desarrollo deseado de los centros, evitándose todo peligro. Cuando estos triángulos constituyen los senderos del triple fuego, emanando de la base de la columna vertebral, cuando se logra el entrelazamiento y el fuego circula en el sendero, de un centro a otro, en forma correcta, y cuando esto lo efectúa el rayo primario del hombre en el orden debido, entonces el trabajo ha terminado. El quíntuple hombre ha logrado la perfección para el actual ciclo mayor y ha alcanzado la meta.

(Obsérvese que este orden se ha de mantener también en los centros de la cabeza).

Mañana encararemos un estudio más especifico de los centros y los describiré parcialmente, indicando el efecto que produce en la vida el despertar de estas ruedas.

25 de junio de 1920.

2. Crecimiento y desarrollo de los centros.

Nuevamente enumeraré los centros, considerando esta vez sus correspondencias síquicas, e indicaré los colores y la cantidad de pétalos.

1. Centro en la base de la columna vertebral. Cuatro pétalos. Están dispuestos en forma de cruz, irradiando fuego de color anaranjado.

2. Centro plexo solar. Diez pétalos. Color rosado con mezcla de verde.

3. Centro cardíaco. Doce pétalos. Color oro resplandeciente.

4. Centro laríngeo. Dieciséis pétalos. Color azul plateado, predominando el azul.

5. Los centros de la cabeza son dos:

a. Entre las cejas. Noventa y seis pétalos. La mitad del loto de color rosa y amarillo; la otra mitad, azul y púrpura.

b. En la cima dela cabeza. Docepétalos principales, de color blanco y oro, y 960 pétalos secundarios, dispuestos alrededor de los doce pétalos centrales. Esto hace un total de 1068 pétalos, en los dos centros de la cabeza, o sea 356 triplicidades. Estas cifras tienen un significado oculto.

Esta descripción se ha tomado del libro “La Vida Interna”. Se refiere a los centros etéricos, los cuales son la manifestación, en el plano físico, de los correspondientes vórtices en el plano emocional, a través de los cuales actúa la vitalidad emocional. Tienen su contraparte mental, y al despertarlos, como ya mencioné, mediante el crecimiento y desarrollo de los mismos, viene la final vivificación y la resultante liberación.

La conexión entre los centros, el cuerpo causal y la meditación, está oculta en la siguiente indicación: la desintegración del cuerpo causal se efectúa mediante la rápida rotación e interacción de estos centros y la intensificación de su fuerza por medio de la meditación -la meditación ocultista ordenada. Cuando el fuego interno circula por cada centro y el kundalini asciende en espiral, exacta y geométricamente, de un vórtice a otro, la intensificación interactúa en tres direcciones:

a. Enfoca la luz o conciencia del Yo superior en los tres vehículos inferiores, haciéndola descender para expresarse plenamente y ampliar su contacto en los tres planos de los tres mundos.

b. Hace descender, del triple espíritu, cada vez más fuego, realizando para el cuerpo causal lo que el Ego hace para los tres vehículos inferiores.

c. Obliga a la unificación de lo superior con lo inferior, y atrae la vida espiritual. Cuando se ha realizado esto, cuando cada vida consecutiva percibe una acrecentada vitalización de los centros y cuando el kundalini, en su séptuple capacidad, hace contacto con cada centro, entonces, hasta el cuerpo causal resulta inadecuado para la afluencia de vida que desciende de lo alto. Los dos fuegos se unen, si puedo expresarme así, y con el tiempo el cuerpo egoico desaparece; el fuego consume el Templo de Salomón, se destruyen los átomos permanentes y todo queda reabsorbido enla Tríada. Laesencia de la personalidad, las facultades desarrolladas, el conocimiento adquirido y el recuerdo de lo que ha ocurrido, forman parte del bagaje del Espíritu y, con el tiempo, llega al Espíritu o Mónada en su propio plano.

Ahora permítanme enumerar aquello sobre lo cual no es posible dar mayor información, porque implica demasiado peligro:

1. El m todo para despertar el Fuego Sagrado.

2. El orden de su progresi n.

3. Las formas geom tricas que adquiere al elevarse.

4. El orden en que se desenvuelven los centros, de acuerdo al rayo del Esp ritu. La complejidad es excesiva.

Se habr n dado cuenta que cuanto m s se estudia el tema, m s abstruso se hace. Se complica por la actuaci n de los rayos, por el lugar que el individuo ocupa en la escala de evoluci n, por el despertar desigual de los diferentes centros, en relaci n al tipo de vida que lleva el hombre; su complejidad aumenta por la triple naturaleza de los mismos (et rica, emocional y mental), por el hecho de que algunas personas tienen un centro emocional completamente despierto, el cual se manifiesta et ricamente, aunque la contraparte mental est a n pasiva; otros tienen sus centros mentales despiertos, no el emocional, que et ricamente se halla pasivo. Esto pone de manifiesto, en consecuencia, cu n grande es la necesidad de instructores conscientes y clarividentes, capaces de trabajar inteligentemente con los estudiantes, estimulando los centros dormidos o perezosos, por medio del conocimiento y los m todos cient ficos, aline ndolos de manera que la corriente afluya alternativamente entre los v rtices externos y el centro interno. M s adelante el instructor podr entrenar al estudiante para que despierte sin peligro el fuego interno, lo cultive y trasmita cient ficamente, instruy ndolo sobre el orden requerido para su circulaci n por el sendero de tri ngulos, hasta llegar a los centros dela cabeza. Unavez que el kundalini haya recorrido esas l neas geom tricas, el hombre es perfecto, la personalidad ha servido su objetivo y se ha alcanzadola meta. Poreso todos los centros tienen un n mero de p talos m ltiplo de cuatro, porque el cuatro es el n mero del yo inferior, el cuaternario. La cantidad total de p talos en los centros (si eliminamos el bazo, que tiene un fin determinado, y los tres rganos inferiores de la procreaci n) es de mil ciento diez, n mero total que representa la perfecci n del microcosmos -diez el n mero de la personalidad perfecta, cien el n mero de la perfecci n causal y mil el n mero de la realizaci n espiritual. Cuando cada p talo vibra en todas las dimensiones, se alcanza la meta para este manvantara. Entonces el loto inferior e halla en todo su esplendor y refleja al superior con precisi n.

26 de junio de 1920.

Efectos de la meditaci n ocultista sobre los centros.

Estudiaremos hoy los efectos de la meditaci n ocultista sobre los centros y su consiguiente vivificaci n, presentando una meditaci n iniciada siempre con el empleo dela Palabra Sagrada, pronunciada de acuerdo con la regla.

Nos referiremos tambi na la meditaci n practicada bajo la direcci n de un Instructor. Por lo tanto, el individuo meditar en forma correcta o lo m s correcto que pueda; por eso hoy consideraremos el factor tiempo en relaci n con los centros, porque la tarea es lenta y necesariamente gradual. Har aqu una pausa, para insistir que es necesario recordar que en todo trabajo realmente ocultista, los efectos esperados llegan siempre muy lentamente. En el caso de que un individuo, en una encarnaci n dada, progrese en forma espectacular, se debe a que est poniendo de manifiesto algo adquirido anteriormente (la manifestaci n de las facultades innatas, adquiridas en pasadas encarnaciones) y se est preparando para un nuevo periodo de esfuerzo lento, cuidadoso y minucioso. En la vida presente recapitula los procesos superados en el pasado y pone los cimientos para un esfuerzo renovado. Este esfuerzo lento y laborioso, método general para todo cuanto evoluciona, no es al fin y al cabo más que una ilusión de tiempo, debido a que actualmente la conciencia de la mayoría está polarizada en los vehículos inferiores y no en el causal. Los estados de conciencia se suceden unos a otros con aparente lentitud, y en esta progresión lenta reside la oportunidad para el Ego de asimilar el fruto de estas etapas. Toma largo tiempo para establecer una vibración estable y un tiempo igualmente largo para desintegraría e imponer un ritmo más elevado. El crecimiento constituye un largo periodo de construcción, para una final destrucción, de organización para una posterior desorganización, de desarrollo de ciertos procesas rítmicos, a fin de romperlos y luego obligar al antiguo ritmo a que ceda su lugar a otra nuevo. Lo que la Personalidad ha tardado muchos cientos de vidas en establecer, no será fácilmente alterado, cuando el Ego actuando en la conciencia inferior- trate de efectuar un cambio. La trasferencia de polarización del emocional al mental, de éste al causal y, más tarde, al triple Espíritu, necesariamente implica un período de gran dificultad, de violento conflicto, tanto interno como con el medio ambiente, de sufrimiento intenso y de aparente oscuridad y desintegración; todo esta caracteriza la vida del aspirante o del discípulo. ¿Cuál es la causa y por qué es así? Las siguientes razones ponen de manifiesto por qué el sendero es tan difícil de hollar y el proceso de ascender la escala se hace (a medida que se alcanzan los escalones más altos) más complicado y difícil. Se debe:

1. Disciplinar a cada cuerpo por separado, a fin de ser purificados.

2. Reajustar y alinear.

3. Repolarizar.

4. Reconstruir prácticamente.

5. Dominar cada subplano, del cuarto en adelante, pues en el cuarto se inicia la vida del aspirante.

6. Despertar gradual, cuidadosa y científicamente cada centro; intensificar la rotación y electrificar la radiación (sí se me permite utilizar este término y aplicarlo a los centros), y manifestar su fuerza a través de la dimensión superior.

7. Vincular magnéticamente cada centro etérico plenamente alineado con los centros correspondientes de los cuerpos mental y emocional, de modo que no se entorpezca la afluencia de fuerza.

8. Despertar nuevamente cada centro mediante el Fuego Sagrado, hasta que las radiaciones, la velocidad y los colores, se hayan armonizado con la nota egoica. Esto es parte del trabajo de Iniciación.

Debido a que todo cambio se hace gradualmente, responde a la misma ley que rige el crecimiento cíclico del macrocosmos:

  1. Primeramente se produce el choque entre el ritmo viejo y el nuevo.

2. A esto le sigue un período en que gradualmente domina el nuevo, eliminando al viejo y estabilizando la nueva vibración.

3. Finalmente se produce la desaparición, y luego la repetición del proceso.

Esta tarea se realiza en los cuerpos y en los centros por la meditación y el empleo dela Palabra Sagrada, lo que contribuye a reajustar la materia, a vitalizaría por el fuego, permitiendo al aspirante trabajar de acuerdo ala ley. Estedesarrollo de los centros es un proceso gradual, paralelo al trabajo realizado sobre los cuerpos, al refinamiento de los vehículos y al lento desenvolvimiento de la conciencia causal.

Observaciones finales.

Al concluir esta clasificación sobre el empleo dela Palabra Sagradadurante la meditación, quisiera explicar ciertas cosas, aunque sólo es posible dar indicaciones. Es algo que, me doy cuenta de ello, resulta difícil comprender. La dificultad reside en que no se puede decir mucho sobre el correcto empleo de la Palabra sin correr peligro, pues es uno de los secretos de la iniciación; por tanto, no debe ser divulgado, y lo que pudiera decirse es de poca utilidad para el estudiante, aparte de incitarlo a un prudente intento de experimentación; experimento que se ha de llevar a cabo bajo la dirección de alguien que conozca. No obstante, voy a indicar ciertas cosas que, si se reflexiona inteligentemente, traerán iluminación.

Al meditar sobre el centro cardíaco, imaginarlo como un loto dorado y cerrado. Al enunciarla Palabra Sagrada, imaginen este loto expandiéndose lentamente, hasta ver el centro o vértice interno como un radiante remolino de luz eléctrica, más azul que dorada. Formar allí la imagen del Maestro, en materia etérica, emocional y mental. Esto implica retraer más internamentela conciencia. Unavez que la imagen esté completamente formada, emítase otra vez suavemente la Palabra y, mediante un esfuerzo de la voluntad, retraerse aún más internamente y vincularse con el centro de doce pétalos de la cabeza, el centro de la Conciencia causal. Hacer esto lenta y gradualmente, manteniendo una actitud de paz y calma perfectas. Existe una relación directa entre los dos centros de doce pétalos y la meditación ocultista; la acción del fuego kundalínico revelará más adelante su significado. Esta visualización lleva a la síntesis, al desenvolvimiento ya la expansión causal y, con el tiempo, conduce al hombre a la presencia del Maestro.

El plexo solar es el asiento de las emociones, y no hay que concentrarse en él durantela meditación. Esla base de la curación física, y más adelante será mucho mejor comprendido. Es el centro de la actividad -actividad que más tarde será intuitiva, el centro laríngeo actúa radiantemente cuando es transferida la polarización del átomo físico al átomo mental permanente, como ya se ha explicado. Entonces el átomo mental permanente se convierte en el centro de la razón pura o pensamiento abstracto. Luego llega un momento en el desenvolvimiento de la conciencia, en que la fuerza emocional, que rige a la generalidad, es trascendida y reemplazada por la fuerza del intelecto superior. A menudo marca un período en que el individuo es guiado puramente por la razón, y sus emociones ya no lo gobiernan. Esto se puede manifestar en el plano físico como inflexibilidad intelectual. Más tarde, el átomo emocional permanente cede su lugar al intuitivo, y la intuición pura y la comprensión perfecta, por medio del amor, constituyen el poder motivador, además de la facultad de razonar. Entonces el plexo solar se caracteriza por la preponderancia del color verde de la actividad, porque el cuerpo emocional es el agente activo de lo superior, y engendra muy poco el color rosa del deseo humano.

En la rotación de la fuerza, a través del vórtice (rotación que forma los pétalos del loto), se observará que ciertos pétalos resaltan sobre los demás, y cada centro manifiesta una cruz de modalidad peculiar, excepto en los dos centros de la cabeza, síntesis de las cruces inferiores. La cruz de cuatro brazos del tercer Logos se halla en la base de la columna vertebral, y la cruz dela cuarta Jerarquíahumana en el corazón.

Cuando el aspirante medio entonala Palabra Sagrada, lleva la fuerza al etérico a través de todos los centros internos, y causa un definido estímulo en los pétalos de cada centro. Si el loto está abierto parcialmente, sólo algunos pétalos reciben el estímulo. Esto da origen a una vibración (especialmente en el centro sobre el cual el individuo medita -el coronario o el cardíaco), lo cual da origen a una acción refleja en la columna vertebral, hasta su base. Esto, por sí mismo, no es suficiente para despertar el fuego; sólo se puede hacer en forma correcta, en la clave adecuada y sujeto a ciertas reglas.

Cuando la meditación se hace en el corazón, mediante la entonación correcta dela Palabra Sagrada, y de acuerdo a las leyes ocultas, la fuerza llega a través de los centros emocionales, desde los niveles intuitivos. Cuando se realiza en la cabeza, la fuerza llega por los centros mentales desde los niveles manásicos abstractos y, más tarde, desde el átmico. Uno imparte intuición espiritual y el otro, conciencia causal.

Hombre avanzado es aquel que une los dos centros mayores -coronario y cardíaco- en un instrumento sintético, y cuyo centro laríngeo vibra al mismo ritmo. Entonces tiene la voluntad y el amor fusionados en servicio armónico, y la actividad del físico inferior es trasmutada en idealismo y altruismo. Al llegar a esta etapa el hombre está preparado para despertar el fuego interno. Sus cuerpos están suficientemente refinados para resistir la presión y la precipitación; nada contienen que sea perjudicial para su progreso; los centros son objeto de una sintonización suficientemente elevada, como para recibir el nuevo estímulo. Cuando esto se ha realizado llega el momento de la iniciación, en que el servidor, en cierne, de la humanidad, llega ante su Señor con el deseo purificada, el intelecto consagrado y un cuerpo físico que es su servidor y no su amo.

Terminaremos esta carta aquí. Mañana trataremos los peligros que enfrentan al hombre que medita. Procuraré indicar de qué debe precaverse y dónde actuar con cautela.

———————– Du kan laste ned den fullstendige boken fra her: https://hermandadblanca.org/biblioteca/libros-del-tibetano/

2. Brev om okkult meditasjon

Vitenskapen om meditasjon som en mental treningsteknikk, praktiseres mer og mer overalt. Meditasjon er relatert til flytende energi, hvis upersonlige og brennende natur; dens potensielle fare bør derfor forstås og unngås, og den anvendte praksis bør være trygg og pålitelig. Denne boken avslører de grunnleggende, generelle og spesifikke faktorene, og viser det grunnleggende målet med vitenskapen om meditasjon: verdens tjeneste.

Djwhal Khul - Brev om okkult meditasjon (246, 3 KB, 11 118 treff)

Neste Artikkel