Oppdag de sanne røttene til å beregne tantrisk numerologi og betydningen av dem

  • 2015

Numerologisk numerologi har sine røtter i eldgamle og etniske og tekniske læresetninger, utviklet for å belyse den menneskelige sjelenes vei, evner og natur, i motsetning til mange andre systemer av Spådom, tantrisk numerologi gir et effektivt middel for deg å samkjøre med ditt høyere selv og utmerke seg gjennom Kundalini Yoga-teknologi som undervist av Yogi Bhajan.

Den sanne gaven til det tantriske numerologisystemet er dets hurtighet, enkelhet og presisjon, først skaper det en forståelse av ens sterke og svake sider og identifiserer deretter måter å forbedre svakhetsområder og bruke styrker mer effektivt, tantrisk numerologi er ikke et svar på alle spørsmål, men det er et enkelt og elegant verktøy.

Den tantriske numerologien som er beregnet er basert på at det totale blir forstått gjennom de ti kroppene og tallet elleve, legemliggjøringen av alt. Du er mer enn din fysiske kropp, sjel og sinn, for å være alt, vi må kjenne de ti kroppene i oss selv og lære å integrere og koordinere dem.

Denne selvbeherskelsesprosessen av hver kropp lærer deg bevisst tilgang til alle deler av deg selv, gjennom bruk av tantrisk numerologi beregning og Kundalini Yoga teknologi, har du muligheten til å endre livet ditt.

Tantrisk numerologi beregner fem tall fra din fødselsdato som belyser forholdet til deg selv, andre og skjebne, SOUL- tallet er kjernen i din identitet, angi ditt eget indre forhold til deg selv, med den uendelige, ubegrensede delen av deg selv Det er nøkkelen til å utnytte din kreativitet og dybde.

KARMA- nummeret indikerer arten av dine forhold til andre mennesker, dette nummeret beskriver det du må bryte for å lykkes i dine forhold til andre, det er din test i livet.

GAVE- nummeret beskriver talentet ditt som er gitt av Gud, du trenger ikke å jobbe for det, du er her og ditt, du må bare godta det.

Tantrisk numerologi beregne har sine røtter i antikkens yogiske og tantriske lære utviklet for å belyse menneskets sjels vei, ferdigheter og natur

DESTINASJON- nummeret indikerer hovedtrekket som har fungert i mange liv, som dominerer gjennom oppofrelse og personlig innsats, du kan ikke se denne mestringen i deg selv, men i virkeligheten viser det i alt du gjør, destinasjonsnummeret Det er også en beskrivelse av hvordan andre mennesker ser det.

Det viktigste ROAD- nummeret for å leve et fullstendig liv ved å forstå hvem du er og hvorfor du er her på denne planeten på dette tidspunktet, slik at du føler deg fornøyd og vellykket, er banen din den eneste funksjonen som må manifestere seg i ditt daglige liv om dagen, ellers vil du alltid føle at noe mangler i livet ditt, leve på din måte og alt annet fungerer naturlig.

For å beregne kontoen din eller andre persons tall bruker du fødselsdato: dd / mm / åååå, fortsett å legge til tallene til de er redusert til mellom 1 og 11, tilsvarer de ti kroppene og elleve, legemliggjøringen av alt .

Sjelnummer: Summen av de to dagers tallene (d + d).

Karma-nummer: Summen av de to månedstallene (m + m).

Gavenummer: Summen av tiåret, de to siste sifrene i året (y + y).

For eksempel er gavenummeret for et år etter fødselen av 1975 7 + 5 = 12; 1 + 2 = 3.

Destinasjonsnummer: Summen av de fire sifrene i året (y + y + y + y).

Camino Antall alle tallene på din fødselsdato (m + m + d + d + y + y + y + y). Merk at dette tallet er lik summen av antall Alma, Karma og destinasjonen.

Oppdag de sanne røttene til å beregne tantrisk numerologi og betydningen av dem

Neste Artikkel